Jak zrobić biznes plan?

Tu i ówdzie rozpowszechniła się fama, iż wykonanie biznes planu to nie byle jaka filozofia. Osoby nie będące w temacie straszą, ze trzeba skończyć 5 letnie studia, ażeby mieć wiedzę z tego zakresu. Więc pora w końcu to zweryfikować, i powiedzieć: Nic bardziej błędnego!

Nie taki diabeł straszny

Oczywiście, ze biznes planu nie wykona zwykły laik, który jeszcze nie bardzo potrafi poruszać się po internecie i zbierać informacje. Jednak przy odrobinie dobrych chęci można go zrobić , i to nawet samodzielnie. Po prostu trzeba się do tego dobrze przygotować. Powiedzmy 2 tygodnie intensywnych studiów – czytania książek, darmowych kursów, szukania wiedzy po internecie, w końcu zaglądanie na rządowe i samorządowe strony w celu zapoznania się z urzędowymi szablonami. I jesteśmy prawie gotowi …

Najgorsze finanse

Napisałem prawie, ponieważ najtrudniejszą przeszkodą do pokonania jest analiza finansowa biznes planu. O ile pozostałe elementy są w zasadzie całkiem opisowe, o tyle prognoza finansowa jest punktem nieco bardziej fachowym. Wiele zależy od skali naszego biznesu i tego co chcemy / musimy stworzyć. W prostym biznes planie wystarczy zwykła analiza kosztów poniesionych na biznes, zysków ze sprzedaży produktów i /lub usług oraz tego ile ostatecznie zarobimy, albo stracimy. I takie zestawienie każdy właściciel firmy powinien ( musi!) zrobić samodzielnie. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z projektem pod  kilkumilionowy kredyt bankowy, czy też dotację unijną – sprawa nie jest już taka prosta. Tutaj musimy skorzystać z porady speca od księgowości i rachunków. Będziemy się bowiem musieli zmierzyć z takimi pojęciami jak bilans zamknięcia i otwarcia, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne przedsiębiorstwa tzw. cash flow. Są to pojęcia dosyć trudne, które po łyknięciu sporej dawki wiedzy możemy spróbować robić sami, jednak pod nadzorem specjalisty. On musi wszystko sprawdzić i przeliczyć. Poza wymienionymi pojęciami jest też cały szereg różnych wskaźników, takich jak:

  • próg rentowności
  • IRR – wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji
  • NPV -( net present value) – wartość dynamiczna netto

I kilka innych. W zależności co będzie potrzebne w danych rozliczeniu finansowym.

Reszta dużo łatwiejsza

Ta reszta, to plan marketingowy, analiza SWOT, cele przedsiębiorstwa, misja firmy, prezentacja zespołu, analiza otoczenia biznesowego oraz plan organizacyjny i wdrażanie przyjętej strategii. Jest to łatwiejsze, o tyle że stanowi część opisową, którą każdy właściciel biznesu powinien napisać, bo ją …zna. My przecież najlepiej wiemy jakich pracowników zatrudniamy lub będziemy zatrudniać. My sami najlepiej się orientujemy jakie formy reklamy i promocji produktów i usług zastosujemy. W końcu to przecież właściciel biznesu zna słabe i mocne strony swojej firmy i potrafi ocenić potencjalne zagrożenia.

Nie bójmy się więc pisani biznes planu. Ale wiedzmy, co nas czeka i z jakiej pomocy będziemy musieli skorzystać.